Creative doodlers

Leon Alcordi • Nitika Sharma • Smita Bakshi • Shiven Patil • Gita Talreja • Nandini Naik • Saloni Vichare • Aparna Mehra • Hari Chaudhary • Nicole Hausser • Allison Meijias • Gaurima Shah • Mihita Bhat • Zain Minhaj • Rayana Weir • Siddhanth Parekh • Rajiv Jain • Arandhna Gupta • Nupur Khare • Sonal Rai • Mansi Shah • Adit Jaiswal • Nidhi Sudh • Shouvik Das • Sonali Bajaj • Anisha Udhavat • James Horton • Jennifer Williams – Beal • Kenneth Clarke • Brandon Cota • Jose m. Yzer